PŘIHLÁŠKA
KE STUDIJNÍMU POBYTU V ČESKÉ REPUBLICE PRO KRAJANY

podle usnesení vlády České republiky č. 926/2020

o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v letech 2021 až 2025.


  1. Vyplňte elektronický formulář a pečlivě zkontrolujte zadané údaje.
  2. Požadované přílohy můžete vložit do elektronické přihlášky. Pokud to není možné, zašlete je v tištěné podobě spolu s přihláškou.


Základní údaje

Přihlašuji se: k jednosemestrálnímu studijnímu pobytu k dvousemestrálnímu studijnímu pobytu

v semestru na školní rokv letech / en los años / the year(s):

Uveďte jméno města, ve kterém budete vytištěnou přihlášku podávat na velvyslanctví či generální konzulát:

Pokud si nejste jisti, ověřte si jméno města se sídlem českého zastupitelského úřadu zde.


Osobní údaje

(max. limit všech souborů je 32MB)Adresa trvalého bydliště včetně poštovního směrovacího čísla:


Trvalý pobyt na území České republiky .

Upozornění:

V případě získání trvalého pobytu na území České republiky ztrácí uchazeč nárok na vyplácení stipendia.

Zaměstnání / studium

Název a adresa instituce, kde studuji / pracuji:


Vzdělání


  Název školy od do
Základní:
Střední:
Vysokoškolské:
Jiné:
Čeština
Upozornění: Pro studium na vysoké škole je vyžadována minimálně dobrá znalost češtiny slovem i písmem.


Angličtina

Francouzština

Ruština

Němčina

ŠpanělštinaVyžití pobytu

Obor, k jehož studiu v České republice se hlásím, využívám ve prospěch českých krajanů jako:


Přílohy

Požadované přílohy v češtině nebo přeložené do češtiny (přílohy, které nemáte v elektronické podobě pošlete poštou spolu s vyplněnou přihláškou):

- kopie diplomu nebo vysvědčení
(max. limit všech souborů je 32MB)

- lékařské vysvědčení
(max. limit všech souborů je 32MB)

- podrobný studijný program (specifikujte blíže svůj studijní záměr)
(max. limit všech souborů je 32MB)

- stručný životopis
(max. limit všech souborů je 32MB)

- kopie datové stránky pasu
(max. limit všech souborů je 32MB)


Další přílohy, jako např. doporučující dopisy od akademických institucí nebo seznam publikací v případě publikační činnosti, zašlete poštou spolu s přihláškou.