Semestrální pobyt / Studies at the Czech University

Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR jsou určeny pro české krajany žijící v zahraničí. Jsou zaměřeny na udržení a rozšíření znalostí českého jazyka a kulturního povědomí. Krajané mohou studovat obory jako český jazyk a literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce, uskutečňované obvykle na filozofické fakultě některé z univerzit v ČR.
Přijatí studenti pobírají stipendium, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět, mají nárok na ubytování a stravování v cenách jako čeští studenti. Po ukončení studia obdrží studenti vysvědčení nebo potvrzení o absolvování.
Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v termínu do 31. března.
Přihlášení se skládá ze dvou částí:
- vyplnění elektronické přihlášky
- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady.

Přihláška na semestrální pobyt / Application for studies at the Czech University

Jazykový kurz / Application for a Czech language course

Čtyřtýdenní prázdninový kurz českého jazyka je určen pro české krajany starší 18 let, žijící v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety o víkendech apod.).
Účastníkům kurzu je bezplatně poskytnuta výuka jazyka, stravování a ubytování, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Po ukončení kurzu účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů, nejpozději do 15. března roku konání kurzu.
Přihlášení se skládá ze dvou částí:
- vyplnění elektronické přihlášky
- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady.

This is a four-week, summer vacation Czech language course intended for Czech compatriots over 18 years of age who live abroad and would like to learn their predecessors' language or improve their existing Czech language skills. The course gives them the opportunity to familiarise themselves with the Czech culture and get to know part of the Czech Republic. Tuition takes place in groups according to ability level and is led by experienced teachers. A generous extracurricular programme (forums, excursions, lectures, weekend day trips, etc.) is prepared for course participants. Language tuition and board and lodging are provided to course participants free of charge, and they receive a financial contribution towards travel to and from the Czech Republic. Health care costs are covered within the scope laid down in Act No. 326/1999 Coll., on Residence of Foreigners in the Czech Republic and on Amendment of Some Other Acts, as amended. Upon completing the course, participants receive a graduation certificate. Application forms are available at Czech embassies and at the Czech Ministry of Foreign Affairs, Culture and Compatriot Relations, Rytířská 31, Prague 1. Application forms may be submitted only via Czech embassies, and must be submitted by 15 March of the year in which the course is to be held.

Přihláška na jazykový kurz / Application for a Czech language course

Metodický kurz / Application for the Czech language teaching course

Kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanů.
Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky českého jazyka s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny zejména u krajanských komunit, kam není vyslán učitel. Součástí kurzu jsou návštěvy odborných pracovišť, náslechy a výlety.
Přihlášení se skládá ze dvou částí:
- vyplnění elektronické přihlášky
- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady.

Účastníkům kurzu je plně hrazena výuka, stravování, ubytování a doprava. Účastníci obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Účastníci musí dovršit 18 let. Podmínkou je dobrá znalost českého jazyka.
Podání přihlášky je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů, nejpozději do 15. března roku konání kurzu.

Přihláška na metodický kurz / Application for the Czech language teaching course

Administrace